Yavuz Selim Vakfı, 1979 yılında mânevî zenginliğe sahip bir neslin yetişmesinde maddî imkânların seferber edilmesi ihtiyacına binâen Muhterem Ahmet Yaşar Hocaefendinin rehberliğinde “Maddenin Mânâya Hizmeti” prensibiyle Trabzon’da kurulmuştur.

2008 yılında İstanbul Şubesini açarak hizmet ağını genişleten vakfımız, milletimizin başarı ile uyguladığı ve sonuç aldığı çalışma biçimlerini yeniden ihya etmek ve bu şekilde geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmak istemektedir. Çalışmalarımızın merkezinde de hedefinde de insan vardır. Kaliteli ve maddî-manevî ilimlerle donanımlı insan yetiştirme yolunda hizmeti gaye edinen vakfımız karşılaşacağı zorlukları göğüslemeyi en baştan kabul ederek yola çıkmıştır.

Vakfımız, bir hayalin peşine düşmüş değildir. Zira yetişmesi için hizmeti şeref kabul ettiğimiz bu örnek insan; kâinata insanlığı öğreten peygamberinin en yüce ahlâkını kendine misal almış, öğrettiklerinin yaşanabilirliğini hayatlarıyla ispat etmiş bir neslin varlığına şahit olmuş ve bunun tekrarlanabileceğine inanmış bir kimsedir. O insanın özlemiyle çalışmalarımıza yön veriyoruz.

İfade edilen gayeler ile yola çıkan ve sağlam adımlarla hedefine doğru ilerleyen Yavuz Selim Vakfı ilme yükseklik kazandırma yolunda heder olan hayatlar yerine ilimle ihya olan ve güzelleşen insanları ve dünyayı istemektedir.