İslam düşüncesi okuma grupları İslami İlimlere Giriş programının devamı niteliğindedir. Ayda bir yapılan okumalarda İslam Düşüncesi’ne büyük katkılarda bulunmuş Gazzâlî, Hâris el-Muhâsibî, Râğıb el-Isfahânî gibi önemli isimlerin klasikleşmiş eserleri takip edilecektir.

İhyâ-i Ulûmi’d-Dîn Okumaları

İmam Gazzâlî’nin müslümanların içinde bulunduğu dini-ahlaki ve kültürel yozlaşmanın toplumsal-siyasal hayata yansımalarını incelediği bu eseri yazıldığı dönemden beri İslam Dünyası’nda teveccühe mazhar olmuştur.

İslam Ahlak Düşüncesi ve İslam Kültür Tarihi’nde ibadet psikolojisi bakımından da özel bir yere sahip olan bu eser, müslüman bir bireyin yaşantısı, amelleri ve muamelesinin anlamlandırılması ve bunların sıradan birer ritüel olarak görünmesinden ziyade; Allah’a yaklaşmaya, iyi bir kul olmasına vesile olacak örneklikler, tavsiyeler içermektedir.

İslam Eğitim Tarihi Okumaları

Bu okuma grubu eğitim tarihinin klasik kaynaklarını tanımayı ve imkân dâhilinde okumayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte çağdaş dönemde eğitime dair yapılan çalışmaların ve temel tartışma alanlarının neler olduğunun gösterilmesi de okuma grubunun gerçekleştirmek istediği hedefleri arasındadır.

Eğitim tarihi okuma grubu ayda bir toplanmaktadır. Bu yıl takip edilecek klasik kaynak olarak İslam Eğitim Tarihi’nde önemli bir yeri olan “Talim el-Müteallim” isimli eser belirlenmiştir. Oturumların ilk kısmında bu eserden bir bölüm müzakere edilecek, ikinci kısmında ise o ay okunan çağdaş döneme ait bir eserin kritiği yapılacaktır. Bu sene çağdaş eserler belirlenirken “din eğitimi” teması dikkate alınmıştır.

Her ayın son cumartesi günü 19.00’da YSV İstanbul Şubesinde 2 saatlik müzakere meclisine erkek lisans öğrencileri ve öğretmenler katılabilmektedir.

 

 

Oturum Tarihleri Talim el-Müteallim (Konu) Müzakere Kitap (Din Eğitimi)
1 Ekim 2022 Cumartesi 19.00 İlim ve Fıkhın Mahiyeti İlmin Fazileti İlimler Tasnifi I Din Eğitimi Editör: Mustafa KÖYLÜ (Kitap İçinden Seçilen Makaleler) Ensar Yayınları
29 Ekim 2022 Cumartesi 19.00 İlimler Tasnifi II Din Eğitiminde Çağdaş Konular Editör: Mustafa KÖYLÜ (Kitap İçinden Seçilen Makaleler) Ensar Yayınları
26 Kasım 2022 Cumartesi 19.00 İlim, Hoca ve Arkadaş Seçimi Tertibü’l Ulûm Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi Cemil ORUÇ Dem Yayınları
31 Aralık 2022 Cumartesi 19.00 Tazim ile İlim Arasındaki İrtibat Sinema ve Din Eğitimi Bilal YORULMAZ Dem Yayınları
28 Ocak 2023 Cumartesi 19.00 Tahsil Dönemi Çalışma, İstikrar ve Azim İrade Terbiyesi Din Eğitim ve Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım Mahmut ZENGİN Dem Yayınları
25 Şubat 2023 Cumartesi 19.00 Tevekkül Din Eğitimi ve Birey Oluşun İmkânı Ayhan ÖZ Eski Yeni Yayınları
25 Mart 2023 Cumartesi 19.00 İlim Sahibinin Sahip Olması Gereken Nitelikler Çocukluk ve Gençlik Çağında İslami Eğitim ve Psikolojik Temelleri Ömer ÖZYILMAZ Pınar Yayınları
29 Nisan 2023 Cumartesi 19.00 İlim Tahsili Esnasında Günahlardan Sakınma Kurum, Kavram ve Zihniyet Mustafa Gündüz Ketebe Yayınları
27 Mayıs 2023 Cumartesi 19.00 Hafızayı Kuvvetlendiren ve Unutkanlığa Sebep Olan Durumlar Birey ve Dini Gordon W. Allport Elis Yayınları